Om oss

- förvaltare av vägarna i Gånghester sedan 1966.- Föreningens uppgift är att ombesörja och bekosta väghållning för de vägar som ingår i föreningens område.- Föreningsmdlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningens årsmöte.Aktuellt


Årsmöte 2019
Lördag 16 mars 2019 kl 10.00, Café Åsen SMU-gården, Gånghester

Nästa styrelsemöte
Söndag 28 april 2019

Sikt i korsningar
Med en fantastisk växtlighet i maj är det dags att se över häckar, buskar och träd så att god sikt kan uppnås - särskilt i våra korsningar!