Max 30

Max30

I Gånghester gäller Max 30.


Gånghesters Vägförening anser inte att det vid något tillfälle är motiverat med högre hastighet än 30 km/h.


Våra hastighetsmätningar under ett antal år visar att respekten för Max 30 i allt väsentligt är bra.


Genomförda hastighetsmätningar:


Maj 2015

April 2013

April 2012

Aktuellt


Årsmöte 2019
Lördag 16 mars 2019 kl 10.00, Café Åsen SMU-gården, Gånghester

Nästa styrelsemöte
Söndag 28 april 2019

Sikt i korsningar
Med en fantastisk växtlighet i maj är det dags att se över häckar, buskar och träd så att god sikt kan uppnås - särskilt i våra korsningar!