Förtroendevalda

Styrelse

Ordförande Thomas Nilsson Slättängsvägen 4 ordf@ganghestervf.se
Kassör Bernt Blomberg Källevägen 31 kassor@ganghestervf.se
Sekreterare Erik Widman Rydsvägen 7A sekr@ganghestervf.se
Ledamot Fredrik Parkhagen Ryd Rydhaga 3
Ledamot Mattias Jansson Holmens väg 45
Suppleant Anders Uhrbom Slättängsvägen 13
Suppleant Erik Johnson Hallebergsvägen 3

Revisorer

Ordinarie Siv Andersson Rydsvägen 21
Ordinarie Per-Axel Bergqvist Sörbovägen 5
Suppleant Rune Larsson Stora Vägen 4
Suppleant Kennet Lejemark Bäverstigen 5

Valberedning

Ordinarie Lennart Ny Långhultsvägen 12
Ordinarie Bert-Åke Åhman Rydhaga 2

Aktuellt

Årsmöte 2019
Lördag 16 mars 2019 kl 10.00, Café Åsen SMU-gården, Gånghester

Nästa styrelsemöte
Söndag 28 april 2019

Sikt i korsningar
Med en fantastisk växtlighet i maj är det dags att se över häckar, buskar och träd så att god sikt kan uppnås - särskilt i våra korsningar!